WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł archiwalny nr: 17351 z dnia 28 września 2022Drukuj

Zaproszenie na spotkanie Webex: Szkolenie – konkurs ofert PRO [A]

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem w dniu 23 września 2022 r. postępowań konkursowych w rodzaju programy zdrowotne w zakresie:

  • Profilaktyczne programy zdrowotne – program profilaktyki raka jelita grubego

informujemy, że w dniu 3 października 2022 r. o godz. 12:00 odbędzie się (on-line) spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące zasad tworzenia i składania ofert oraz warunków wymaganych obowiązujących w ogłoszonych postępowaniach konkursowych we wskazanym zakresie świadczeń. Spotkanie dedykowane jest Podmiotom, które zamierzają wziąć udział w ogłoszonych w Wielkopolskim OW NFZ postępowaniach konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne.

W celu uczestnictwa w spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym (wideokonferencja) prosimy o rejestrację pod podanym linkiem:

Szkolenie – konkurs ofert PRO

 

Połączenie wideokonferencji: spotkanie szkoleniowo-informacyjne będzie możliwe przy zapewnieniu następujących warunków technicznych:

  1. komputer wyposażony w kamerę internetową, mikrofon i głośnik,
  2. dostęp do sieci Internet (min 2 MB/s).

Z uwagi na sprawność przeprowadzenia i tym samym zagwarantowania dobrej jakości połączenia on-line, prosimy by Podmioty zainteresowane udziałem w spotkaniu wykorzystały wyłącznie jedno podłączenie na ww. wideokonferencję.

W przypadku pytań związanych z warunkami technicznymi prosimy o kontakt telefoniczny 61 658 04 64 lub 61 850 63 96.

W przypadku problemów z rejestracją na szkolenie prosimy o kontakt w dniu szkolenia do godz. 12:00 na adres: wideokonferencje@nfz-poznan.pl

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158