WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

POZ-NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Artykuł nr: 17059 z dnia 27 maja 2022Drukuj

POZ - NiŚOZ - konkurs ofert 2022 - unieważnienie postępowania

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

NA ZAWARCIE UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z póź.zm.) Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna:

  • 15-22-000156/POZ/0112/01.0000.162.16/01 w zakresie Świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym na obszarze gmin 3021033 BUK, 3021034 BUK, 3021035 BUK, 3021052 DOPIEWO, 3021072 KOMORNIKI, 3021143 STĘSZEW, 3021144 STĘSZEW, 3021145 STĘSZEW

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2022 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: podstawowa opieka zdrowotna - poz)

Pliki do pobrania

TREŚĆ KOMUNIKATU  TREŚĆ KOMUNIKATU  [226KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158