WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty

Artykuł nr: 16985 z dnia 06 kwietnia 2022Drukuj

Komunikat OWOP: Możliwość pozyskania grantu w ramach projektu „Skalowanie innowacji Model opieki domowej na terenach wiejskich”

Narodowy Fundusz Zdrowia na prośbę Ośrodka Wsparcia Organizacji Pozarządowych zamieszcza informację o projekcie „Skalowanie innowacji. Model opieki domowej na terenach wiejskich”.

W ramach skalowania innowacji zostaną przyznane granty finansujące działania związane z opieką domową na terenach wiejskich.

Grupą docelową w ramach projektu grantowego na skalowanie innowacji „Opieka domowa na obszarach wiejskich” są osoby dorosłe zamieszkujące tereny wiejskie, wymagające opieki oraz opiekunowie tych osób z obszaru całego kraju w zależności od zasięgu realizacji działań użytkowników innowacji. 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie (grantobiorcy) – podmioty publiczne lub prywatne świadczące usługi społeczne i zdrowotne w różnych formach, które wdrożą skalowaną innowację społeczną.

Granty w konkursie mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację projektów grantowych polegających na skalowaniu innowacji opieka domowa na terenach wiejskich (wg wniosku przedstawionego w Procedurze do Konkursu grantowego), w tym zwłaszcza na przygotowanie do wdrażania innowacji w wybranym konkretnym środowisku, do którego skierowane jest wypracowane rozwiązanie) oraz wdrażanie innowacji w grupie docelowej adekwatnej do założeń skalowanego rozwiązania. 

Alokacja na konkurs wynosi 2 085 761,00 PLN w tym w ramach: 

  • naboru I – 1 085 761,00 PLN 
  • naboru II – 1 000 000,00 PLN. 

Wysokość jednego grantu od min. 50 000,00 zł do  max. 100 000,00 zł na jeden projekt grantowy skalowanej innowacji. 

Realizacja projektu grantowego od 8 do max. 12 miesięcy.

Poziom dofinansowania grantu wynosi 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa).  

Wkład własny nie jest wymagany. 

Szczegółowe informacje o projekcie: https://opieka.owop.org.pl/

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158