WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KONKURSY I ROKOWANIA 2022

Artykuł nr: 16871 z dnia 18 lutego 2022Drukuj

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

2022-11-18
Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w zakresie „Profilaktyka 40 Plus”

2022-11-04
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2022 - rozstrzygnięcie postępowania

2022-10-31
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2022 - rozstrzygnięcie postępowań

2022-10-28
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2022 – unieważnienie postępowania

2022-10-28
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2022 - przesunięcie terminu postępowania

PROTESTY

2022-10-14
Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w zakresie „Profilaktyka 40 Plus”

2022-09-23
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2022 - ceny oczekiwane

2022-09-23
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2022 - ogłoszenie postępowań

2022-09-23
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2022 - odwołanie postępowań

2022-09-22
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2022 - ceny oczekiwane

2022-09-22
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2022 - ogłoszenie postępowań

2022-04-01
Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w zakresie „Profilaktyka 40 Plus”

2022-03-14
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2022 - rozstrzygnięcie postępowania

2022-03-14
Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu z zakresu „Profilaktyka 40 plus” na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r.

2022-02-21
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2022 - ceny oczekiwane

2022-02-21
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2022 - ogłoszenie postępowania

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158