WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Profilaktyka

,,Lepiej zapobiegać niż leczyć" - przewodnik po programach profilaktycznych.

Artykuł nr: 16864 z dnia 16 lutego 2022Drukuj

Środa z Profilaktyką – 16 lutego 2022 r. – Antybiotykooporność

 • Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że oporność mikroorganizmów na leki przyczynia się rocznie do 75 tys. zgonów. Dla Polski liczbę takich przypadków określono na ok. 2,2 tys. rocznie.

 • Liczba zgonów z powodu antybiotykooporności na świecie do 2050 r. może wzrosnąć nawet do 10 milionów rocznie.

 • W latach 2000-2015 globalne stosowanie antybiotyków wzrosło o 65%.

Czym jest antybiotykooporność?

Antybiotykooporność to odporność bakterii na bakteriobójcze lub bakteriostatyczne działanie antybiotyków. To zdolność bakterii do przeciwstawiania się działaniu antybiotyku.

Antybiotyki są lekami używanymi do przeciwdziałania i leczenia infekcji bakteryjnych.

Bakterie potrafią bronić się przed antybiotykami na różne sposoby np. niszczą je, nie wpuszczają do komórki, bądź usuwają z wnętrza komórki. Bakterie oporne mogą swobodnie namnażać się w obecności antybiotyku i są w stanie przekazywać zdolność obrony kolejnym pokoleniom oraz innym bakteriom.

Główne przyczyny antybiotykoodporności:

 • nadmierne lub niepotrzebne stosowanie antybiotyków;
 • nieprzestrzeganie zaleceń lekarza dotyczących dawkowania;
 • przerywanie antybiotykoterapii po ustąpieniu objawów infekcji;
 • nadużywanie antybiotyków podczas produkcji żywności;
 • nieprzestrzeganie zasad higieny.

Przeciwdziałać antybiotykoodporności można poprzez:

 • zapobieganie infekcjom przez: mycie rąk, zachowanie dobrej higieny żywności, unikanie bliskiego kontaktu z chorymi oraz stosowanie aktualnych szczepień;
 • stosowanie antybiotyków jedynie w sytuacjach, kiedy zostaną przepisane przez lekarza;
 • zawsze stosowanie się do zaleceń lekarza;
 • niestosowanie niewykorzystanych w poprzednich kuracjach antybiotyków;
 • nieudostępnianie antybiotyków innym osobom.

Warto wiedzieć

 • Decyzja o włączeniu do terapii antybiotyków powinna być podejmowana każdorazowo przez lekarza.
 • Zalecane jest wykonanie posiewu materiału od chorego (np. krwi, moczu, wymazu z gardła) w celu określenia, jaka bakteria jest odpowiedzialna za zakażenie i jaka jest jej wrażliwość na antybiotyki.
 • Na podstawie antybiogramu, można dokonać najwłaściwszego doboru antybiotyku.
 • W przypadku ustalenia zakażenia wirusowego antybiotyk nie jest potrzebny i nie powinien być stosowany.
 • Gdy podejmujemy leczenie antybiotykiem bez wyniku badania mikrobiologicznego, mamy do czynienia z terapią empiryczną.
 • Gdy znamy drobnoustrój wywołujący zakażenie i jego wrażliwość na antybiotyki, mówimy o leczeniu celowanym, które jest najbardziej skuteczne.

 

>> Pełny materiał filmowy wraz z ulotką znajduje się na stronie: Akademii NFZ <<

 

Przypominamy!

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158