WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 16817 z dnia 21 stycznia 2022Drukuj

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w styczniu, lutym, marcu 2022 r.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI NA DOBROWOLNE
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
W STYCZNIU, LUTYM, MARCU 2022 R.

 

Obwieszczenie

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 21 stycznia 2022r.

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze

przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r.

 

W związku z art. 5 pkt 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1285, z późn. zm.) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r. wyniosło 6221,04 zł.

Miesięczna składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne (9% podstawy wymiaru składki) w miesiącach: styczeń, luty, marzec 2022r. roku wynosi 559,89 zł.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158