WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 16728 z dnia 30 listopada 2021Drukuj

Komunikat dla pacjentów, korzystających z usług medycznych: świadczenia ogólnostomatologiczne w Pile przy ul. Orzeszkowej 14/C

W związku z zaprzestaniem realizacji świadczeń w ramach umowy zawartej ze świadczeniodawcą udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w Pile przy ul. Orzeszkowej 14/C w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne, Wielkopolski Oddział Funduszu informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, które znajdują się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

 

Lp.

Nazwa Świadczeniodawcy

Adres miejsca udzielania świadczeń

Telefon

  1.  

GABINETY LEKARSKIE DENT - IM M.B. PAWELCZYK SPÓŁKA JAWNA

 

64-920 PIŁA,

KRÓLOWEJ JADWIGI 15

730 505 012

1.

GABINETY LEKARSKIE DENT - IM PIOTR MALINOWSKI SPÓŁKA JAWNA

 64-920 PIŁA, KRÓLOWEJ JADWIGI 15

 

730 505 012

2.

HALINA BINEK LEKARZ DENTYSTA

 

64-920 PIŁA,

SALEZJAŃSKA 7

692 902 778

 

3.

PRAKTYKA DENTYSTYCZNA T.BINEK

 

64-920 PIŁA, KOCHANOWSKIEGO

13/2

886 562 313

4.

PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA - WOJCIECH KULESZA

 

 

 64-920 PIŁA,

OKRZEI 14/11

 

602 110 217

5.

STOMATOLOGIA WAŁKOWSCY CHODZIEŻ

 

64-920 PIŁA, 

ELIZY ORZESZKOWEJ 10a /2l

736 783 783

 

Oddział Funduszu pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

 

Podstawa prawna 

Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1285 ze zm.).

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158