WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Komunikaty Prasowe

Artykuł nr: 16707 z dnia 19 listopada 2021Drukuj

Alarmujące dane na temat szczepień dzieci. Wielkopolska spadła na czwarte miejsce w ogólnopolskim zestawieniu

 • Pełną ochronę przeciw COVID-19 ma zapewnione około 56 proc. Wielkopolan. Przez trzy tygodnie współczynnik ten wzrósł o niecały punkt procentowy.

 • Próg 50 proc. osób zaszczepionych przekroczyły wszystkie grupy wiekowe poza dziećmi i młodzieżą. W grupie 12-19 współczynnik ten wynosi zaledwie 32 proc.

 • W Wielkopolsce zakażenia koronawirusem odnotowano już w ponad 300 szkołach.

 • Zarówno na zaszczepione dzieci, jak i dorosłych nie jest nakładana kwarantanna po kontakcie z osobą zakażoną. Szczepienie jest też jedyną drogą ochrony przed ciężkim przebiegiem COVID-19.

W Wielkopolsce w pełni chronionych przeciw ciężkiemu przebiegowi COVID-19 jest obecnie niecałe 56 proc. osób (dane z baz Centrum e-Zdrowia na 12 listopada). Nasze województwo wciąż jest pod tym względem na drugim miejscu w Polsce – za Mazowszem, które przekroczyło już próg 57 proc. osób zaszczepionych dwiema dawkami szczepionki (lub jedną od J&J).

Najniższy poziom ochrony przeciw COVID-19 od tygodni notujemy w powiatach: kaliskim (44,2 proc.), ostrzeszowskim (46,5 proc.) i kolskim (46,8 proc.). Najwyższy w: Poznaniu (68,5 proc.), powiecie poznańskim (61,8 proc.) i szamotulskim (60,8 proc.). Zaktualizowaną mapę wyszczepienia z podziałem na powiaty oraz zestawienie 20 gmin, których mieszkańcy szczepią się najmniej chętnie, zamieszczamy na końcu.

Ciężki przebieg, PIMS i post-COVID – to grozi dzieciom bez szczepień

Podczas gdy prawie wszystkie grupy wiekowe w Wielkopolsce przekroczyły już próg 50 proc. pełnego zaszczepienia populacji, nadal daleko do tego poziomu jest grupie najmłodszej. Od czerwca mogą w Polsce szczepić się przeciw COVID-19 osoby od 12. roku życia. Tymczasem poziom wyszczepienia w grupie wiekowej 12-19 lat wynosi w Wielkopolsce jedynie 32,7 proc. W ciągu trzech tygodni wzrósł zaledwie o 1,4 punktu procentowego, a nasze województwo z drugiego miejsca pośród pozostałych w Polsce, spadło na czwarte. Wyprzedzają nas województwa: mazowieckie, pomorskie i kujawsko-pomorskie, a dane wskazują, że mamy też spośród nich najniższą dynamikę przyrostu w pełni zaszczepionych dzieci i młodzieży.

Nie pozostaje to obojętne na codzienne funkcjonowanie. Obecnie w Wielkopolsce z powodu wykrycia ognisk COVID-19 w ograniczonym stopniu funkcjonuje ponad 300 szkół. Wiele klas trafia na kwarantanny, a rodzice stają przed koniecznością zapewnienia opieki dzieciom ponownie przechodzącym w tryb zdalnego nauczania.

Zdrowotne korzyści płynące z zaszczepienia przeciw COVID-19 są oczywiste. Poza nimi warto pamiętać, że obecnie osoby zaszczepione nie mają nakładanej kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną. Czwarta fala pandemii w całej Polsce przybiera na sile. Coraz więcej osób zakaża się wirusem SARS-CoV-2, więc rośnie ryzyko kontaktu z osobą chorą. Szczepienie znacząco zmniejsza ryzyko jego negatywnych konsekwencji, w tym ciężkiego przebiegu choroby – przypomina Hanna Philips, zastępca dyrektora ds. medycznych Wielkopolskiego Oddziału NFZ. – COVID-19 jest zagrożeniem także dla młodych osób. Wskazuje na to wielu ekspertów. Zależy nam, żeby dotrzeć do nich, a także do ich rodziców i przekonać do zaszczepienia, pokazać korzyści tej formy ochrony.

Nieszczepienie dzieci pozbawia je szansy na łagodne przejście COVID-19. W czwartej fali pandemii nie tylko choruje więcej młodych pacjentów, ale też przebieg infekcji ma o wiele ostrzejszy charakter. Wraz z rodzicami z niepokojem i smutkiem obserwujemy dzieci, które duszą się, cierpią, a wiemy, że można było temu zapobiec szczepieniem. Preparaty są bezpieczne i skuteczne, więc nie ma racjonalnego powodu do ich niestosowania – tłumaczy prof. Magdalena Figlerowicz, specjalistka pediatrii i chorób zakaźnych, a także konsultantka wojewódzka w dziedzinie chorób zakaźnych. – Spodziewamy się, że po około 4-6 tygodniach od szczytu obecnej fali zakażeń, niektóre dzieci trafią do nas z objawami PIMS, czyli wieloukładowego zespołu zapalnego. Również te, które chorobę przeszły łagodnie lub nawet bezobjawowo, ale nie były zaszczepione. Zwykle z PIMS wiążą się: zapalenie mięśnia sercowego i wielonarządowe powikłania, nierzadko wymagające leczenia na OIOM-ie. Coraz więcej wiemy również o odległych konsekwencjach COVID-19, wcześniej określanych, jako „long-COVID”, a obecnie – „post-COVID”. To objawy występujące nawet po paru miesiącach, długo utrzymujące się i nawracające. Są szczególnie groźne dla dzieci, bo oznaczają zaburzenia w sferze poznawczej, obniżenie zdolności intelektualnych i nastroju, zmęczenie, znużenie czy uporczywe bóle głowy.

Wielkopolanie 50+ nadal liderują

Mieszkańcy Wielkopolski na tle pozostałych województw najlepiej wypadają w trzech kategoriach wiekowych: 50-59, 60-69 i od trzech tygodni – 70+. Procentowo najlepiej chronieni przeciw ciężkiemu przebiegowi COVID-19 są najstarsi Wielkopolanie. W pełni zaszczepionych jest 84 proc. z nich. W grupie 60-69 lat współczynnik ten wynosi ponad 76 proc., a w o dekadę młodszej – blisko 71 proc. Od tych wyników zdecydowanie negatywnie odbiegają mieszkańcy przed 40. rokiem życia.

Poziom pełnego zaszczepienia wg. grup wiekowych w Wielkopolsce:

 • 12-19 lat – 32,7 proc.
 • 20-29 lat – 52,3 proc.
 • 30-39 lat – 55 proc.
 • 40-49 lat – 66,3 proc.
 • 50-59 lat – 70,7 proc.
 • 60-69 lat – 76,3 proc.
 • 70 plus – 84 proc.

 

20 gmin w Wielkopolsce z najniższym poziomem mieszkańców w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 (dane za: Centrum e-Zdrowia na 12.11.2021 r.):

Gmina

Procent mieszkańców w pełni zaszczepionych

Brzeziny

34,56%

Wijewo

38,18%

Szczytniki

38,77%

Złotów

39,35%

Rozdrażew

39,58%

Koźminek

40,12%

Sieroszewice

40,14%

Sośnie

40,52%

Osiek Mały

41,01%

Olszówka

41,24%

Lisków

41,60%

Krobia

41,62%

Godziesze Wielkie

41,73%

Babiak

41,89%

Malanów

41,91%

Turek

42,17%

Kościelec

42,51%

Kawęczyn

42,59%

Zakrzewo

42,77%

Grabów nad Prosną

43,58%

 

 

Mapa procentowego pełnego zaszczepienia mieszkańców Wielkopolski przeciw COVID-19 (według danych z baz CEZ na dzień 12.11.2021 r.) w podziale na powiaty:

 

 

 

Zespół Komunikacji Społecznej

WOW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158