WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Artykuł nr: 16682 z dnia 27 października 2021Drukuj

Informacja o możliwości wprowadzenia zmian do obowiązujących umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

Informacja o możliwości wprowadzenia zmian do obowiązujących umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w przedmiocie świadczeń:

  • lekarza POZ w zakresie koordynacji opieki;
  • położnej POZ w zakresie opieki nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej oraz pobrania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego.

 

KOD POSTĘPOWANIA: 15-21-000096/POZ/0113/-/07

Na podstawie art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.)

WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

adres: POZNAŃ ul. PIEKARY 14/15
 

informuje,

że możliwe jest rozszerzenie umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w przedmiocie świadczeń:

  • lekarza POZ o koordynację opieki;
  • położnej POZ o realizację opieki nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej i/lub pobrania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego.

Świadczeniodawcy realizujący umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna wyrażający wolę rozszerzenia umowy w przedmiocie świadczeń lekarza poz o przedmiot umowy koordynacja opieki oraz w przedmiocie świadczeń położnej poz o zakres skojarzony świadczenia położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej i/lub o zakres skojarzony świadczenia położnej poz w programie profilaktyki raka szyjki macicy, zobowiązani są do złożenia formularza wniosku aktualizacyjnego sporządzonego w formie elektronicznej i papierowej, w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz

osobiście: w budynku WOW NFZ w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 158 (punkt podawczy)

lub

wysłania na adres: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
60-309 Poznań
ul. Grunwaldzka 158.

Wnioski o rozszerzenie umów rozpatrywane będą w terminie 20 dni od dnia ich złożenia. Umowa na nowy przedmiot umowy lub zakres skojarzony obowiązywać będzie od pierwszego dnia okresu sprawozdawczego następującego po dniu jej zawarcia.

Zwracamy uwagę, że istnieje możliwość rozszerzenia umowy w przedmiocie świadczeń lekarza POZ o przedmiot umowy koordynacja opieki od dnia 1 października 2021 r., jednakże pod warunkiem złożenia wniosku jeszcze w październiku 2021 r.

 

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

 

 

Z up. Prezesa NFZ
Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158