WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dentobus - mobilny gabinet stomatologiczny dla dzieci i młodzieży

Artykuł nr: 16572 z dnia 31 sierpnia 2021Drukuj

Harmonogram postoju dentobusu w dniach 1-3 września 2021 r.

Wielkopolski OW NFZ informuje, że w dniu 03.09.2021 r. świadczenia udzielane w dentobusie będą realizowane przy Świetlicy Socjoterapeutycznej Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach przy ul. Lipowej 27, w godzinach od 9:00 do 15:00.

Zgodnie z informacją przekazaną przez świadczeniodawcę, w dniu 2 września 2021 roku świadczenia w dentobusie nie będą udzielane.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158