WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 16528 z dnia 13 sierpnia 2021Drukuj

Komunikat dot. rozliczeń w Programie 40 PLUS

Informujemy, że na dzień 10.08.2021 r. Narodowy Fundusz Zdrowia nie otrzymał informacji o prawidłowo sprawozdanych danych do Systemu P1 i w związku z tym nie miał możliwości rozliczenia świadczeń w programie „Profilaktyka 40 PLUS”.

Kolejny termin rozliczeniowy, zgodnie z zapisami Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”, przypada na 10.09.2021 r.

Oczekujemy, że do tego czasu braki w sprawozdanych zdarzeniach medycznych zostaną uzupełnione i wszystkie prawidłowo zaraportowane świadczenia będą mogły być rozliczone.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158