WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

Artykuł nr: 16492 z dnia 30 lipca 2021Drukuj

Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2021 - ogłoszenie postępowań

KONKURS OFERT 2021
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
OGŁOSZENIE POSTĘPOWAŃ

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne, w zakresie:

  • ŚWIADCZENIA ORTODONCJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
  • ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
  • ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
  • ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNEJ POMOCY DORAŹNEJ

OGŁOSZENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2021 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: leczenie stomatologiczne - stm).

MATERIAŁY KONKURSOWE:

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158