WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dentobus - mobilny gabinet stomatologiczny dla dzieci i młodzieży

Artykuł nr: 16481 z dnia 26 lipca 2021Drukuj

Harmonogram postoju dentobusu w dniach 26-30 lipca 2021 r.

  • Zgodnie z informacją przekazaną przez świadczeniodawcę, w dniu 30 lipca 2021 roku świadczenia w dentobusie nie będą udzielane.
  • W dniu 29 lipca 2021 roku świadczenia w dentobusie nie będą udzielane z powodu urlopu.
  • Wielkopolski OW NFZ informuje, że w dniu 28.07.2021 r. świadczenia udzielane w dentobusie będą realizowane przy Świetlicy Socjoterapeutycznej Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach, przy ul. Lipowej 27,  w godzinach od 9:00 do 15:00.
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158