WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty Prasowe

Artykuł nr: 16286 z dnia 22 marca 2021Drukuj

Wydłużenie terminu konkursu na neurologię po wypowiedzeniu umowy przez Dziekankę

Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu konkursowym na prowadzenie w naszym regionie oddziału neurologii z pododdziałem udarowym. Ostateczny termin dla zainteresowanych podmiotów przeniesiony został z 24 na 30 marca.

Liczymy, że dodatkowy czas pomoże wszystkim zainteresowanym podmiotom w przygotowaniu jak najlepszych i najbardziej dopracowanych ofert.

Do poniedziałku, 22 marca do Funduszu nie wpłynął wniosek od zainteresowanych podmiotów o wydłużenie terminu składania ofert, oddział NFZ zdecydował więc o tym z własnej inicjatywy.

Po wypowiedzeniu umowy sieciowej przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie, WOW NFZ był zobowiązany ogłosić postępowania na prowadzenie wymienionego wyżej oddziału, a także oddziałów: geriatrii oraz rehabilitacji neurologicznej.

Umowa sieciowa gnieźnieńskiej Dziekanki wygasa 31 maja br. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów, WOW NFZ niezwłocznie ogłosił konkursy na te zakresy świadczeń, które należało zabezpieczyć dla pacjentów w naszym regionie, zapewniając ciągłość ich udzielania.

W momencie ogłoszenia konkursu Fundusz dał oferentom nieco więcej czasu na przygotowanie ofert. Termin ich składania wynosił zamiast standardowych dwóch – trzy tygodnie. Teraz został ponownie wydłużony, jednak tak, by w niezakłócony sposób możliwe było przeprowadzenie dalszych etapów postępowania i zapewnienie ciągłości działania wskazanych oddziałów.

 

Źródło: Zespół Komunikacji Społecznej

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158