WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Sprostowania i wyjaśnienia

Artykuł nr: 16281 z dnia 17 marca 2021Drukuj

Informacja dotycząca artykułów w Gazecie Wyborczej z 12 marca 2021 roku

Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia pragnie wyjaśnić nieścisłości, które pojawiły się w dwóch artykułach autorstwa Sylwii Sałwackiej w Gazecie Wyborczej.

Pierwsza sprawa dotyczy materiału „Szpitale nie respektują zaleceń NFZ. Nie odwołują operacji, nie przesuwają badań”, który na stronie internetowej GW ukazał się 12 marca. Czytamy w nim: „Centrum onkologii w Poznaniu jest czwartym największym szpitalem w Polsce leczącym raka piersi. Ale operuje też między innymi nowotwory układu pokarmowego, głowy i szyi. Szpital nie wstrzymał zabiegów. Stara się leczyć chorych w takim samym zakresie jak przed pandemią. Mimo zaleceń Narodowego Funduszu Zdrowia.”. Autorka powołuje się na zalecenie Prezesa NFZ z dnia 8 marca, które mówi o ograniczeniu do niezbędnego minimum lub czasowym zawieszeniu udzielania świadczeń wykonywanych planowo. Tymczasem, już w pierwszym zdaniu zalecenia znalazło się sformułowanie: „Ograniczenie nie powinno dotyczyć planowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych”.  W trosce o pacjentów onkologicznych w ubiegłym roku powstał Zespół koordynujący dla onkologii w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ, w skład którego, oprócz pracowników Funduszu, wchodzą konsultanci wojewódzcy z dziedziny chorób nowotworowych oraz dyrektorzy szpitali zajmujących się leczenie pacjentów onkologicznych. Głównym celem zespołu jest zapewnienie nieprzerwanej diagnostyki i leczenia onkologicznego w czasie pandemii.

Powoływanie się więc w kontekście zalecenia, które nie dotyczy chorób nowotworowych, na wypowiedź przedstawiciela Wielkopolskiego Centrum Onkologii jest niedorzeczne i nieprofesjonalne.

W drugim artykule z 12 marca „Szpitale zmagają się z trzecią falą koronawirusa. NFZ otwiera nowe oddziały w Wielkopolsce” pojawia się stwierdzenie: „Pachciarz zaznacza, że nowe oddziały na 56 łóżek mają powstawać na targach "sukcesywnie", bo w ośrodku brakuje lekarzy.”. Jest to wyraźne nadużycie. Ze słów dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszki Pachciarz nie wynika taki wniosek. Moduły w szpitalu tymczasowym otwierane są sukcesywnie, gdyż wynika to z przepisów. Kolejne łóżka uruchamiane są w momencie, kiedy obłożenie dotychczasowych modułów osiągnie określony poziom. Nie jest więc możliwe otwarcie jedocześnie dwóch modułów (z wyjątkiem sytuacji uruchamiania szpitala).

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158