WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 16237 z dnia 23 lutego 2021Drukuj

Komunikat dla pacjentów korzystających z programu lekowego - LECZENIE NEOWASKULARNEJ POSTACI AMD w Szpitalu św. Wojciecha w Poznaniu

W związku z zaprzestaniem z dniem 1 marca 2021 roku realizacji świadczeń w zakresie „leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) przez Szpital św. Wojciecha Wielkopolskie Centrum Medyczne Sp. z o. o ul. Krzywoustego 114, 61-144 Poznań, Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych w tożsamym zakresie, które znajdują się najbliżej świadczeniodawcy zaprzestającego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Wykaz placówek leczniczych :

Nazwa świadczeniodawcy

adres miejsca udzielania świadczeń

Numer telefonu

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM.JÓZEFA STRUSIA Z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY UL. SZWAJCARSKIEJ 3                                                                   

SZWAJCARSKA 3 POZNAŃ-NOWE MIASTO

061 8739-016

SZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU                                                                                                                                                   

AUGUSTYNA SZAMARZEWSKIEGO 84 POZNAŃ-JEŻYCE

611019840, 459595999

SZPITAL KLINICZNY  IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

GRUNWALDZKA 16/18 POZNAŃ-GRUNWALD

618547860

PORADNIE LEKARSKIE SUNMEDICA

WILKOŃSKICH 16 SWARZĘDZ

61-651-57-32

Wszelkie dodatkowe informacje, w tym pełny wykaz placówek realizujących świadczenia w przedmiotowym zakresie znajdują się  na stronie internetowej www.nfz-poznan.pl w zakładce Dla pacjenta=> Gdzie się leczyć - informator, a także w Informatorze o terminach leczenia https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/

Oddział Funduszu  pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

 

Podstawa prawna

Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.)

 

Wydział Gospodarki Lekami Wielkopolski OW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158