WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 16212 z dnia 04 lutego 2021Drukuj

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych: świadczenia ogólnostomatologiczne w Trzciance ul. Dąbrowskiego 46/A

W związku z zaprzestaniem z dniem 31.01.2021r. realizacji świadczeń w ramach umowy zawartej ze świadczeniodawcą udzielającym usług medycznych w Trzciance ul. Dąbrowskiego 46/A w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych, Wielkopolski Oddział Funduszu informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, które znajdują się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

 

Lp.

Nazwa Świadczeniodawcy

Adres miejsca udzielania świadczeń

Telefon

  1.  

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ USŁUGI STOMATOLOGICZNE JOANNA KAMIŃSKA

64-700 CZARNKÓW,
UL. KOŚCIUSZKI 19/1

 

 

663 988 816

  1.  

PORADNIA STOMATOLOGICZNA INTER-DENT PLUS

64-700 CZARNKÓW,

OS. PARKOWE 1

 

 

505 071 380

  1.  

STOMATOLOGIA S.C

64-700 CZARNKÓW,
UL. ROLNA 19

 

601 571 874

  1.  

GABINET STOMATOLOGICZNY ALEKSANDRA ANGERER

64-713 JĘDRZEJEWO,
JĘDRZEJEWO 43A

(067) 255 80 04

  1.  

PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA ALEKSANDRA PERTEK-WĄSIKIEWICZ

64-700 LUBASZ,
UL. PODGÓRNA 12

 

 

(067) 255 62 13

  1.  

PORADNIA STOMATOLOGICZNA ZDROWY UŚMIECH

64-700 LUBASZ,
UL. AKACJOWA 18

 

 

502 240 882

 

Oddział pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

 

Podstawa prawna 

Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398, ze zm.)

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158