WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Profilaktyka

,,Lepiej zapobiegać niż leczyć" - przewodnik po programach profilaktycznych.

Artykuł nr: 16162 z dnia 13 stycznia 2021Drukuj

Środa z Profilaktyką - 13.01.2021r. - Szczepienia, jako skuteczna forma zapobiegania chorobom

 

SZCZEPIENIA JAKO SKUTECZNA FORMA ZAPOBIEGANIA CHOROBOM

Szczepienia ochronne, obok higieny i antybiotyków, uważane są za jedno z największych osiągnięć współczesnej medycyny. Stosowanie ich w znaczny sposób przyczyniło się do opanowania groźnych epidemii chorób zakaźnych. Przed erą szczepień choroby zakaźne, ze względu na wysoką śmiertelność, stanowiły plagę ludzkości i budziły strach wśród ludzi na całym świecie. Dlatego tak ważne było poznanie przyczyn ich występowania. Stosowanie na szeroką skalę profilaktyki w postaci szczepień przyniosło zwalczenie ospy prawdziwej, wirusa polio typu 2 i 3  oraz zmniejszenie śmiertelności i zachorowalności na wiele chorób zakaźnych, takich jak błonica, tężec, krztusiec, odra czy różyczka.

Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą chroniącą przed zarażeniem różnymi chorobami. Ludzkość z powodzeniem korzysta z tej zdobyczy cywilizacji od kilkuset lat.

W dobie pandemii koronawirusa szczepienie daje szansę na przerwanie łańcucha zakażeń i powrót do „NORMALNOŚCI”

 

Dlaczego warto się zaszczepić?  

 • By uchronić siebie przed chorobą

Szczepionka chroni przed zachorowaniem w 95%.

 • Żeby uratować innym życie

Szczepiąc się pomyślmy o tych, dla których wirus jest szczególnie niebezpieczny, a których możemy zarazić.

 • Bo mamy taką możliwość

Szczepienie jest dobrowolne i bezpłatne

 • Bo dzięki każdej zaszczepionej osobie robimy krok ku normalności

 

Co oznacza powrót do normalności?

 • bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz bliskich,
 • powrót do aktywnego funkcjonowania na gruncie: rodzinnym, zawodowym, społecznym, kulturalnym,
 • odejście od maseczek,
 • swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi,
 • powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych,
 • ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe zatrudnienia,
 • swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i teatrów,
 • wakacje bez ograniczeń,
 • poprawę jakości życia nas wszystkich

 

Jeśli nie należę do grupy „0” od kiedy mogę się zaszczepić?

PIERWSZY ETAP SZCZEPIEŃ

 • Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat.
 • Od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia.
 • 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

Stopniowo szczepionka przeciw COVID-19 będzie udostępniana kolejnym grupom wiekowym i zawodowym. W etapie pierwszym znajdują się również pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, nauczyciele;

KOLEJNE ETAPY SZCZEPIEŃ

 • Etap 2: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne;
 • Etap 3: przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką dedykowaną dzisiejszej „Środzie z profilaktyką” oraz materiałem medialnym - wypowiedzią dra Pawła Rajewskiego, specjalisty chorób zakaźnych, konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Środy z Profilaktyką to cykliczne wydarzenia (w każdą środę), podczas których oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia organizują działania mające na celu przybliżyć tematykę profilaktyki zdrowotnej oraz promocji zdrowia jak najszerszemu gronu odbiorców. Wraz z ekspertami i stowarzyszeniami pacjentów NFZ służy informacjami w zakresie odpowiedzialnej troski o zdrowie oraz możliwie komfortowe życie w chorobie.

Działania rozpoczęliśmy we wrześniu 2019 roku, i od tego czasu systematycznie – w każdą środę – odbywały się spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny, prelekcje o tematyce prozdrowotnej oraz badania takie, jak pomiar ciśnienia krwi, poziomu glukozy we krwi czy konsultacje dietetyczne.

Pandemia Covid-19 wstrzymała możliwość spotykania się w siedzibach Funduszu podczas konsultacji z ekspertami czy akcji pomiarowych (np. cukier, ciśnienie), dlatego powracamy w nowej formule. Działania przenieśliśmy do internetu, przede wszystkim na kanał „Akademia NFZ”: www.akademia.nfz.gov.pl/sroda-z-profilaktyka/ na platformie YouTube i na stronę www: www.nfz-poznan.pl , gdzie w zakładce „Profilaktyka” publikujemy wszystkie informacje na temat „Środy” w danym tygodniu. Zapraszamy do regularnych odwiedzin.

Pliki do pobrania

  Ulotka strona 1  [364KB]
  Ulotka strona 2  [99KB]
  Ulotka strona 3  [86KB]
  Ulotka strona 4  [101KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158