WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 16156 z dnia 06 stycznia 2021Drukuj

KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW ROZWIĄZANIE UMÓW W RODZAJU OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DZIECI

KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW

ROZWIĄZANIE UMÓW W RODZAJU OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POZNAŃ

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż rozwiązaniu uległy umowy zawarte w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży  ze świadczeniodawcami:

  • Michał Dzięgielewski, Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży ul. Sporna 16/30, Poznań
  • Piastowskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowia Psychicznegoos. Piastowskie 81, Poznań

WOW NFZ zamieszcza poniżej listę świadczeniodawców, którzy w ramach zawartych z Oddziałem Funduszu umów realizują świadczenia w  przedmiotowym zakresie na obszarze zakontraktowania powyższych świadczeniodawców.

Dla zakresu 4.04.170100102 świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży – obszar kontraktowania powiat Poznań:

Nazwa świadczeniodawcy

Miejscowość

Ulica

Telefon

ZDROWIE PSYCHICZNE SP. Z O.O. SPECJALISTYCZNY OŚRODEK TERAPII I PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO

POZNAŃ

UL. ŚWIT 47/49

 

OS. PRZYJAŹNI 134

61 664 18 28

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH "TERMEDICA"

POZNAŃ

OS. BOLESŁAWA CHROBREGO 101

61 822 56 03

GABINETY LEKARSKIE MEDICOR

POZNAŃ

UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 4

696 234 377

JEŻYCKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

POZNAŃ

UL. LITEWSKA 8

61 841 79 67

Oddział pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

Podstawa prawna:  Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, ze zm.)                                                                         

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wielkopolski OW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158