WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

REHABILITACJA LECZNICZA

Artykuł nr: 16025 z dnia 20 listopada 2020Drukuj

Rehabilitacja lecznicza- konkurs ofert 2020 - unieważnienie postępowań

KOMUNIKAT O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT

NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 3 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1398, ze zm.), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia następujące postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza:

  • 15-20-000116/REH/05/2/05.1310.408.02/01 w zakresie: ŚWIADCZENIA MEDYCZNE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na obszarze: Powiat KĘPIŃSKI;
  • 15-20-000122/REH/05/2/05.1310.408.02/01 w zakresie: ŚWIADCZENIA MEDYCZNE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na obszarze: Powiat OBORNICKI;
  • 15-20-000123/REH/05/2/05.1310.408.02/01 w zakresie: ŚWIADCZENIA MEDYCZNE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na obszarze: Powiat OSTROWSKI;
  • 15-20-000130/REH/05/2/05.1310.408.02/01 w zakresie: ŚWIADCZENIA MEDYCZNE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na obszarze: Powiat SZAMOTULSKI;

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2020 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: rehabilitacja lecznicza - reh.)

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158