WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dentobus - mobilny gabinet stomatologiczny dla dzieci i młodzieży

Artykuł nr: 15964 z dnia 23 października 2020Drukuj

Harmonogram postoju dentobusu od 26 do 30 października 2020r.

Zgodnie z informacją otrzymaną od świadczeniodawcy w dniach 26 i 27 października świadczenia w dentobusie nie będą udzielane.

Wielkopolski OW NFZ informuje, że w dniu 30.10.2020r. świadczenia udzielane w dentobusie będą realizowane w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawaczym im. J. Korczaka w Antoniewie, w godzianch od 9:00-15:00.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158