WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty

Artykuł nr: 15959 z dnia 21 października 2020Drukuj

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w październiku, listopadzie i grudniu 2020 r.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI NA DOBROWOLNE
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
W PAŹDZIERNIKU, LISTOPADZIE, GRUDNIU 2020R.

Obwieszczenie

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 19 października 2020r.

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze

przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2020r.

 

W związku z art. 5 pkt 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020, poz. 1398, z późn. zm.) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2020 r. wyniosło 5371,81 zł.

Miesięczna składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne (9% podstawy wymiaru składki) w miesiącach: październik, listopad, grudzień 2020r. roku wynosi 483,46 zł.

 

źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców

 

 

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158