WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Komunikaty Prasowe

Artykuł archiwalny nr: 15878 z dnia 25 sierpnia 2020Drukuj

Analiza: KOS-zawał - od diagnozy przez leczenie i rehabilitację do pełni zdrowia [A]

Kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał) realizowana jest w Wielkopolsce w ośmiu placówkach. Pięć z nich przystąpiło do KOS-a w październiku 2017 roku, trzy dołączyły do nich dwa lata później.

Od 2017 roku KOS realizowany jest w:

 • Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie
 • Centrum Medycznym HCP w Poznaniu
 • Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.

W 2019 roku przystąpiły do niego następujące placówki:

 • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie.

- Program kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał), ma na celu zadbanie o długoś życia pacjenta z tym schorzeniem - mówi Agnieszka Pachciarz, dyrektor wielkopolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia - Bardzo dobry standard opieki nad pacjentem udało się osiągnąć w pracowniach hemodynamiki. Jednak w latach poprzednich nie poprawiła się tzw. przeżywalność.

Pracownicy wielkopolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia przyjrzeli się realizacji programu Kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego. Sprawdzili, jak KOS działa w praktyce, które podmioty, w jaki sposób podchodzą do wytycznych, jak radzą sobie z realizacją świadczeń, jakie mają efekty i co oznaczają one dla pacjentów. Specjaliści z WOW NFZ przeanalizowali dane otrzymywane od podmiotów, ocenili dotychczasową realizację programu i zwrócili uwagę na obszary, którym szczególnie należałoby się przyjrzeć.

Czym jest KOS?

Kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego obejmuje diagnostykę zawału, terapię zgodną ze wskazaniami klinicznymi, rehabilitację kardiologiczną oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w okresie 12 miesięcy od momentu wystąpienia zawału mięśnia sercowego. Wszystkie działania związane z opieką nad pacjentem organizuje i nadzoruje podmiot koordynujący.

Kompleksowość tego świadczenia oznacza, że pacjent w jednym miejscu uzyska wsparcie na każdym etapie leczenia i rehabilitacji, a także będzie mógł liczyć na opiekę po zakończeniu leczenia szpitalnego. W ciągu 14 dni po opuszczeniu szpitala (do końca lutego 2019 było to 7-10 dni) pacjent powinien móc skorzystać z wizyty koordynująco-kontrolnej obejmującej badanie elektrokardiograficzne (EKG) oraz badania laboratoryjne takie jak: morfologia krwi, stężenie potasu we krwi, stężenie kreatyniny, stężenie białka C-reaktywnego (CRP). Podczas takiej wizyty pacjent może liczyć także na edukację ze strony pielęgniarki w zakresie przyjmowania leków, odpowiedniego trybu życia i diety.

Ilu pacjentów otrzymuje taką pomoc?

Od października 2017 roku do końca kwietnia 2020 roku osiem placówek skierowało do KOS-a 1290 pacjentów. 86 procent chorych z zawałem skierowanych do KOS-a to pacjenci trzech szpitali. Najwięcej pacjentów zostało objętych taką opieką w Ostrowie Wielkopolskim. Do KOS-a trafiło tam 527 chorych z zawałem. 392 pacjentów leczyło Centrum Medyczne HCP, a 187 – Pleszewskie Centrum Zdrowia w Pleszewie.

Należy zaznaczyć, że trudno porównywać placówki, które realizują KOS od 3 lat z tymi, które przystąpiły do programu w październiku 2019 roku. Nie jest również możliwe dokonanie analizy i wyciąganie wniosków w przypadku placówek, które w ramach KOS rozliczyły dopiero kilkoro pacjentów.

Jak wielkopolskie placówki wywiązują się z realizacji KOS-a?

Pacjent, który trafia z zawałem do szpitala może być przez placówkę zakwalifikowany do KOS-a, ale nie musi. Szpital może rozliczyć świadczenia udzielone temu pacjentowi w tradycyjny sposób. Rodzaj i liczba świadczeń rozliczanych w ramach KOS różnią się w przypadku poszczególnych podmiotów. Ostry zespół wieńcowy (leczenie inwazyjne i zachowawcze), by-passy, angioplastyka i elektroterapia to świadczenia przewidziane do realizacji w KOS-ie. U jednych realizatorów poszczególne świadczenia rozliczane w KOS-ie stanowią istotną część wszystkich tego typu świadczeń, u innych – sprawozdane są w KOS-ie sporadycznie, a częściej występują jako leczenie szpitalne.

Także w przypadku rehabilitacji kardiologicznej, którą powinien zapewnić KOS, podmioty postępują różnie. Leczenie w zakresie rehabilitacji kardiologicznej po zawale odbyło 52 procent pacjentów objętych KOS-em. W Kaliszu było to 100 proc. (48 na 48 pacjentów), w Ostrowie Wlkp. – 40,6 proc (214 na 527 pacjentów), podobnie jak w CM HCP, gdzie na rehabilitację trafiło 40,8 proc. pacjentów w KOS (160 na 392 chorych).

W sumie na 1289 pacjentów, 609 (42 proc.) otrzymało pełen zakres świadczeń przypisanych kompleksowej opiece nad pacjentem z zawałem mięśnia sercowego, z drugiej strony są pacjenci ze sprawozdanym jedynie leczeniem szpitalnym. Takich osób w Wielkopolsce jest 229.

Premiowanie powrotu do zdrowia

Realizatorzy programu KOS-zawał mogą liczyć na premię, jeśli w ciągu 4 miesięcy od opuszczenia szpitala pacjent czynny zawodowo otrzyma zaświadczenie od lekarza o możliwości powrotu do pracy. W analizowanym okresie realizacji KOS-a, 124 pacjentów takie zaświadczenia otrzymało.

- Wyzwaniem pozostaje nadal dbanie o świadomość pacjentów, tak aby znając objawy zawału nie zwlekali z wezwaniem specjalistycznej pomocy. - mówi Agnieszka Pachciarz, dyrektor wielkopolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia - Każda minuta ma tutaj znaczenie.

 

Źródło: Rzecznik Prasowy na podstawie opracowania

Sekcji Planowania i Monitorowania Działu Analiz WSOZ

 

 

 

 

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158