WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty Prasowe

Artykuł nr: 15874 z dnia 20 sierpnia 2020Drukuj

„NFZ w pigułce” – zakończenie projektu edukacyjnego WOW NFZ w Poznaniu

„NFZ w pigułce” – zakończenie projektu edukacyjnego WOW NFZ w Poznaniu

Co mi się „należy” w ramach składki na ubezpieczenie zdrowotne kiedy idę do lekarza? Po co istnieje NFZ i czym się zajmuje? Które badania mogę zrobić „na Fundusz”? Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskało ponad 800 osób w Wielkopolsce podczas 27 wykładów i warsztatów pod tytułem: „NFZ w pigułce”, prowadzonych przez pracowników Wielkopolskiego Funduszu od maja 2019 roku do marca 2020.

 

Spotkania były organizowane dla grup seniorów, zrzeszonych w klubach, stowarzyszeniach, związkach i innych organizacjach. Celem projektu było dostarczenie praktycznej wiedzy o tym, czego pacjent może oczekiwać, jeśli korzysta z usług placówek medycznych w ramach NFZ. Zagadnieniom z zakresu: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, leczenia w poradniach specjalistycznych, świadczeń z zakresu rehabilitacji, poszukiwania wiarygodnych źródeł informacji (bezpłatna, 24/7 infolinia NFZ, serwisy w Internecie, i inne), towarzyszyło „e-zdrowie” - czyli e-recepty i Internetowe Konto Pacjenta. Krótko mówiliśmy też jak jest zorganizowany system opieki zdrowotnej w Polsce, czym jest NFZ i jaką rolę pełni w zarządzaniu składką, odpowiadaliśmy też na indywidualne pytania uczestników, służąc radą i pomocą w ramach posiadanych kompetencji. Podczas spotkań każdy z uczestników otrzymał drukowane materiały zawierające skrót przekazywanych informacji.

 

Na etapie planowania projektu „NFZ w pigułce” zakładaliśmy, że wyniesiona ze spotkań wiedza i świadomość podniesie poziom poczucia bezpieczeństwa pacjenta w systemie opieki zdrowotnej. Chorujący pacjent powinien skupić się na powrocie do zdrowia, nie natomiast na poszukiwaniu źródeł wiarygodnych informacji. Dlatego zależało nam również na wyrobieniu w uczestnikach nawyku szukania odpowiedzi na pytania o leczenie i ubezpieczenie w NFZ – u źródła, czyli w NFZ. Nasze założenia potwierdziły się w wynikach ankiet, wypełnianych przez uczestników w ramach projektu. Wynika z nich, że większość uczestników nie tylko podniosła poziom swojej wiedzy, a zamierza też podzielić się nią z innymi (rodziną, znajomymi, w pracy, itd…). Dodatkowo, dzięki nawiązanej podczas prowadzenia projektu współpracy z Urzędem Miasta w Lesznie, w kwartalniku drukowanym dla leszczyńskich seniorów ukazały się cztery publikacje zawierające zagadnienia z wykładów.

 

Pomysł na warsztaty zrodził się w trakcie kontaktów z pacjentami podczas rożnych akcji, w których pracownicy Funduszu brali udział: pikników zdrowotnych, Dni Otwartych, targów i innych. Zauważyliśmy wtedy, że pacjenci bardzo często zadają te same pytania, mimo, że odpowiedzi są ogólnodostępne w postaci publikowanych przepisów prawa. Postanowiliśmy wytłumaczyć najbardziej przydatne zagadnienia, w tym zapisy koszyków świadczeń gwarantowanych w ramach składki, prostym i przystępnym językiem i najlepiej jednocześnie większej grupie osób. Pomysł został bardzo pozytywnie przyjęty przez seniorów w każdej części Wielkopolski, i gdyby nie epidemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia, spotkania byłyby kontynuowane nadal, projekt bowiem miał być realizowany do listopada br. Oprócz 22 spotkań zorganizowanych tylko w ramach projektu w różnych miejscach Wielkopolski – w Kaliszu, Koninie, Chodzieży, Liskowie, Pile, Gnieźnie, Lesznie, dla poznańskich seniorów zrzeszonych w klubach oraz prowadzonych w siedzibie Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu przy ul. Mielżyńskiego, nasze wykłady 5 razy towarzyszyły innym, większym imprezom. Byliśmy obecni między innymi podczas: II Wielkopolskiego Forum Seniora w listopadzie ub. roku i podczas Dnia Seniora organizowanego przez ZUS w różnych miastach.

 

Pomimo zakończenia projektu „NFZ w pigułce”, nadal pozostajemy otwarci dla pacjentów – mogą zawsze skontaktować się z nami: telefonicznie (800 190 590), pisemnie, lub przyjść do siedziby. Jeśli organizowanie spotkań będzie bezpieczne ze zdrowotnego punktu widzenia, nie wykluczamy możliwości prowadzenia kolejnych. Bezpośredni kontakt między pacjentami i Funduszem jest nieoceniony: tym pierwszym dostarcza rzetelną wiedzę u źródła, a pracownikom Funduszu daje możliwość poznania potrzeb pacjentów, do których dostosowują sposób przekazywania informacji.

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158