WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

Artykuł nr: 15830 z dnia 16 lipca 2020Drukuj

Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W RODZAJU ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w toku postępowań, prowadzonych w celu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne, dokonano pozytywnej oceny wniosków złożonych w Oddziale Funduszu przez następujących wnioskodawców:

 

M&J CORPORATION SP. Z O.O.

UL. WIEJSKA 4, 42-677 SZAŁSZA

 

„SIT SALUTI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. KINGA C. GILETTE 11, 94-406 ŁÓDŹ

 

Umowa będzie obowiązywała od dnia 01.08.2020 roku.

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań zostały zamieszczone na tablicy informacyjnej w budynku WOW NFZ w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 158.

 

 

 

 

Paweł Kurzak

Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158