WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 15812 z dnia 09 lipca 2020Drukuj

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych w zakresie otolaryngologii w Ostrowie Wielkopolskim

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych

w zakresie otorynolaryngologii – zespół chirurgii jednego dnia

w Ostrowie Wielkopolskim ul. Brzozowa 7.

 

W związku z zaprzestaniem z dniem 29 czerwca 2020 r. realizacji świadczeń w ramach umowy zawartej ze świadczeniodawcą udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Brzozowa 7, w rodzaju leczenie szpitalne: otorynolaryngologia - zespół chirurgii jednego dnia, Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu informuje o możliwości skorzystania z usług innego podmiotu leczniczego, który znajduje się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania tożsamych świadczeń.

Wykaz placówek leczniczych:

Nazwa świadczeniodawcy

Adres miejsca
wykonywania usług

Numer telefonu

SPÓŁKA JAWNA "ESKULAP" MAREK ZABŁOCKI, MIROSŁAW CHORZEWSKI, DANUTA ZABŁOCKA

62-510 KONIN
UL. SZELIGOWSKIEGO 1

063 244 83 26

 

Oddział Funduszu pragnie poinformować, że w przypadku zakończenia wykonywania umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

 

Podstawa prawna

Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.).

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158