WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 15795 z dnia 30 czerwca 2020Drukuj

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych w zakresie ALERGOLOGII w Kaliszu

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych - świadczenia w zakresie alergologii w Kaliszu przy ul. Podkowińskiego 2

 

W związku z zaprzestaniem realizacji świadczeń w ramach umowy zawartej ze świadczeniodawcą udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w Kaliszu przy ul. Podkowińskiego 2 w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach w zakresie alergologii, Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, które znajduje się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

Wykaz placówek leczniczych:

                                                                                      

Nazwa świadczeniodawcy

Adres miejsca wykonywania świadczeń

Numer telefonu

„MEDRA KASPRZYK-SMARDZ I WSPÓŁNICY” SPÓŁKA JAWNA

KS. WAWRZYNIAKA 42

63-600 KĘPNO

62 791 33 01

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KROTOSZYNIE

BOLEWSKIEGO 4-8

63-700 KROTOSZYN

62 582 12 31

NZOZ ALERGIK

SMIGIELSKIEGO 20 5,9

63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

62 591 62 60

BOŻENA SOBCZAK

CHŁAPOWSKIEGO 55

63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

62 592 44 11

CENTRUM MEDYCZNE ALERGO-MEDICA

WIELUŃSKA 1B

63-500 OSTRZESZÓW

62 720 33 80

665 336 050

SPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LARYNGOLOG 2

GENERALA JÓZEFA HALLERA 9

63-200 JAROCIN

62 747 99 29

 

Oddział Funduszu pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

 

Podstawa prawna

Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.)                                                

 

                                

Wydział Świadczeń Opieki

   Wielkopolski OW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158