WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Sprostowania i wyjaśnienia

Artykuł nr: 15790 z dnia 29 czerwca 2020Drukuj

Sprostowanie artykułu "Szpital w Wolicy prawie gotowy na przyjęcie pacjetntów" opublikowanego na portalu "Życia Kalisza"

 

SPROSTOWANIE

 

W materiale „Szpital w Wolicy prawie gotowy na przyjęcie pacjentów”, który 28 czerwca ukazał się na portalu zyciekalisza.pl, wypowiada się Sławomir Wysocki, dyrektor Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy, który twierdzi, że Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował go, iż nie widzi potrzeby przeprowadzenia testów na obecność wirusa Sars-Cov-2 dla personelu i nie będzie ich finansował. Informacje te są nieprawdziwe, w związku z tym w trybie przewidzianym przez Ustawę Prawo prasowe art. 31a pkt 1 proszę o publikację sprostowania.

Chcąc zachować standardy dziennikarskie należało skontaktować się z komórką prasową wielkopolskiego oddziału NFZ, aby zweryfikować te informacje.

Wielkopolski oddział NFZ pozostaje w stałym kontakcie ze Szpitalem w Wolicy. W jednym z licznych pism, datowanym na 24 czerwca 2020 roku, dyrektor placówki został poinformowany o warunkach zaprzestania pełnienia funkcji szpitala jednoprofilowego. Oddział Funduszu przypomniał w nim zasady i przepisy stosowane w tej sytuacji. Przypomniano także dyrekcji o możliwości przeprowadzenia testów dla personelu na obecność wirusa Sars-Cov-2 wskazując terminy, w jakich testy te powinny zostać wykonane, aby od 1 lipca szpital mógł bezpiecznie przyjmować pacjentów bez rozpoznania Covid-19. W przypadku tego szpitala jest to możliwe, gdyż od 22 czerwca nie odbywają się tam już hospitalizacje, wobec czego nie będzie potrzeby przerwy w realizowaniu umowy.

Temat finansowania tych badań nie został w piśmie poruszony, tym bardziej zdziwienie budzi fakt nieprawidłowej interpretacji tej kwestii ze strony dyrekcji szpitala.

Wypowiedzi dyrektora Szpitala w Wolicy mijają się zarówno z prawdą, jak i z intencjami dyrekcji WOW NFZ. Wszelkie wątpliwe kwestie, które pojawiły się w związku z pismem skierowanym do dyrekcji szpitala, można było wyjaśnić kontaktując się telefonicznie lub pisemnie z pracownikami WOW NFZ. Formę przekazywania uwag i wątpliwości za pomocą mediów uważamy za co najmniej niestosowną.

 

Źródło: Rzecznik Prasowy WOW NFZ

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158