WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 15774 z dnia 16 czerwca 2020Drukuj

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych w zakresie okulistyki we Wrześni, ul. Opieszyn 10

Komunikat dla pacjentów korzystający z usług medycznych w zakresie okulistyki
we Wrześni, ul. Opieszyn 10

W związku z zaprzestaniem z dniem 27 maja 2020 r. realizacji świadczeń w ramach umowy zawartej ze świadczeniodawcą udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej we Wrześni,
ul. Opieszyn 10, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia
w poradniach w zakresie okulistyki
, Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje
o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, które znajduje się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

Wykaz placówek leczniczych:

Nazwa świadczeniodawcy

Adres miejsca wykonywania usług

Numer telefonu

Amika Konsorcjum Medyczne

ul. Piastów 16; 62-300 Września

(061) 4379999

Indywidulana Specjalistyczna Praktyka Lekarska Klaudia Stefańska-Góral

ul. Kilińskiego 14; 62-300 Września

600-601-035

Oddział Funduszu pragnie poinformować, że w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz
z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

Podstawa prawna

Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.)


Źródło: WŚOZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158