WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty Prasowe

Artykuł nr: 15769 z dnia 12 czerwca 2020Drukuj

Komunikat: Od 1 lipca Szpital w Wolicy przestaje leczyć pacjentów z Covid-19

KOMUNIKAT

 

W odpowiedzi na doniesienia medialne dotyczące Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza wielkopolski oddział NFZ chciałby uporządkować powtarzane informacje, które nie zawsze przedstawiają pełny obraz sytuacji.

Decyzją wojewody wielkopolskiego od 20 kwietnia 2020 roku Szpital w Wolicy został przekształcony w placówkę jednoprofilową przeznaczoną dla pacjentów z Covid-19 i z podejrzeniem tej choroby. Początkowo dyrekcja szpitala zadeklarowała udostepnienie dla pacjentów 69 łóżek (od maja było to 120 łóżek) i przy takiej gotowości kwota przekazana tej placówce przez oddział funduszu za miesiąc kwiecień wyniosła prawie 1,8 mln zł.

Gdyby szpital w Wolicy nadal pracował w swoim normalnym trybie, zarówno za kwiecień, jak i za maj otrzymałby miesięcznie maksymalnie prawie 1,4 mln zł.

W maju zasady naliczania opłat dla szpitali jednoprofilowych zmieniły się w części dotyczącej ryczałtu na nierealizowane przez szpital świadczenia. Biorąc to pod uwagę oraz doliczając pieniądze za leczenie pacjentów covidowych, utrzymanie w gotowości 120 łóżek, opłaty za dostępność respiratorów, dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego – szacowana kwota dla szpitala w Wolicy za maj wynosi prawie 2,5 mln złotych.

Analizując poziom wykorzystania łóżek w szpitalach jednoprofilowych oraz obserwując przebieg epidemii w Wielkopolsce zostały podjęte decyzje najpierw o ograniczeniu liczby łóżek w Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu, a potem o przekształceniu szpitala w Wolicy z powrotem w szpital pulmonologiczny. Przy obecnym obłożeniu łóżek utrzymywanie 526 miejsc w gotowości nie jest potrzebne. Wystarczające zabezpieczenie dla wielkopolskich pacjentów zapewniać będzie jednoprofilowy szpital w Poznaniu z 406 łóżkami.

Decyzje o ograniczaniu liczby miejsc dla pacjentów covidowych zapadają w całej Polsce. W Szpitalu Miejskim im. J. Strusia na 406 łóżek pozostających w gotowości wykorzystanych jest ponad 70, w Szpitalu w Wolicy na 120 miejsc przebywa obecnie 28 pacjentów (stan na 12.06). Na powrót do normalnego funkcjonowania „Wolica” ma czas do końca miesiąca. Większość pacjentów powinna zakończyć specjalistyczne leczenie i zostać wypisana do domów lub innych podmiotów. Jeśli w placówce pozostaną pacjenci z Covid-19, znajdą oni pomoc w poznańskim szpitalu jednoprofilowym. Po tym okresie szpital wraca do realizacji poprzedniej umowy i zasad jej finansowania.

Wielkopolski oddział NFZ chciałby przypomnieć, że rolą funduszu jest płacenie za leczenie pacjentów. Zwiększone finansowanie szpitali jednoprofilowych, płacenie niezależnie od liczby pacjentów, a także dodatkowe pieniądze dla personelu to z pewnością zauważalne zmiany w rozliczeniach szpitala w Wolicy. Finansowanie zostało tak skonstruowane, że powinno wystarczyć na dodatkowe wydatki. Nie sposób też nie zauważyć w rachunkach szpitala zmniejszonych kosztów, wynikających choćby z  braku wydatków na drogie leki onkologiczne wykorzystywane w chemioterapii. 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158