WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Programy profilaktyczne finansowane przez NFZ

Artykuł nr: 15757 z dnia 03 czerwca 2020Drukuj

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Zdjęcie Rak szyjki macicy jest trzecim pod względem częstości zachorowań nowotworem u kobiet na świecie. Jest podstępny, gdyż na żadnym z etapów rozwoju choroby nie daje charakterystycznych objawów klinicznych. Rozwój nowotworu przebiega zazwyczaj mało dynamicznie, dlatego wykrycie jego w wczesnym stadium daje bardzo dobre rokowania.
Jego rozpoznanie jest możliwe tylko dzięki cytologii. Jest to bezpieczne i niemal bezbolesne badanie, które pozwala na wykrycie nie tylko wczesnych postaci tego nowotworu, ale także stanów, które nieleczone mogą doprowadzić do jego powstania.
Do kogo skierowany jest program?

Program profilaktyczny skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat, które w ciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonywanego badania cytologicznego.

Jakie badania w ramach programu?

W ramach programu wykonywane jest badanie cytologiczne, a w przypadku stwierdzenie niepokojących zmian, pacjentka kierowana jest na dalszą diagnostykę.

Jak skorzystać z badań?

Bezpłatne badanie można wykonać w gabinetach ginekologicznych mających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na terenie całego województwa.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158