WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Leczenie Uzdrowiskowe

Artykuł nr: 15748 z dnia 04 czerwca 2020Drukuj

Komunikat dotyczący leczenia uzdrowiskowego

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu zwraca się z prośbą o PILNY zwrot oryginałów potwierdzonych przez oddział skierowań na leczenie uzdrowiskowe z wyznaczonym już terminem leczenia (nie dotyczy turnusów rozpoczynających się od 15 czerwca 2020r. i dalszych oraz turnusów przerwanych), których nie mogli Państwo zrealizować z uwagi na  zawieszenie działalności uzdrowiskowej z powodu epidemii.

Całość otrzymanej przez Państwa dokumentacji medycznej (wydruk potwierdzonego skierowania oraz skierowanie wystawione przez lekarza kierującego) należy:

- odesłać do WOW NFZ w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań);

  lub

- wrzucić do specjalnie przygotowanej „skrzynki podawczej” w siedzibach oddziału

  (ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań i ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań)

oraz delegaturach oddziału:

 

 • w Kaliszu
    62-800 Kalisz, ul. Kolegialna 4

 

 • w Koninie
  62-500 Konin, ul. Szpitalna 43

 

 • w Lesznie
  64-100 Leszno, PI. Kościuszki 4

 

 • w Pile
  64-920 Piła, ul. Wojska Polskiego 43

Dokonanie zwrotu skierowania jest niezbędne do ponownego potwierdzenia świadczenia zdrowotnego. Prosimy także o wpisanie na skierowaniu swojego nr telefonu (jeżeli  nie został wcześniej wpisany przez lekarza kierującego), co umożliwi nam kontakt z Państwem.

Równocześnie informujemy, że zwrot samego pisma, które stanowi informację o potwierdzeniu skierowania nie stanowi podstaw do  ponownego rozpatrzenia sprawy.

Informacje dotyczące lecznictwa uzdrowiskowego można uzyskać w dni robocze pod numerami telefonów:


(061) 850 61 38 lub 850 61 89 między godziną 9.00 a 15.00

źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158