WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE SZPITALNE

Artykuł nr: 15746 z dnia 03 czerwca 2020Drukuj

Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2020 - rozstrzygnięcie postępowań

KONKURS OFERT 2020
LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY LEKOWE
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWAŃ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o rozstrzygnięciu postępowań, prowadzonych w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne - programy lekowe w zakresie:

- Program lekowy i leki w programie lekowym: leczenie agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy

- Program lekowy i leki w programie lekowym: leczenie uzupełniające L-karnityną w wybranych chorobach matabolicznych

 

OGŁOSZENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2020 rok, bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowania: leczenie szpitalne – szp).

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158