WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Artykuł nr: 15745 z dnia 04 czerwca 2021Drukuj

Praca Sal Obsługi Klientów

W Salach Obsługi Klientów można m.in. potwierdzić Profil Zaufany, załatwić sprawę dotyczącą wyrobów medycznych lub uzyskać podstawowe informacje w sprawach związanych z działalnością NFZ.

Ze względów bezpieczeństwa nadal zalecamy kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty, a także korzystanie ze skrzynek przy wejściu do sali obsługi, w których można zostawić pisma, skargi i wnioski, bez konieczności wchodzenia do budynku.

Przypominamy o środkach bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wizyty w Oddziale:

  • do budynku wpuszczane są wyłącznie osoby, które mają usta i nos zakryte przy pomocy maseczki oraz zdezynfekują ręce,
  • w poczekalni może przebywać maksymalnie tylu klientów, ile jest dostępnych miejsc,
  • w sali obsługi może przebywać maksymalnie tylu klientów, ilu jest pracowników obsługi,
  • przy stanowisku może przebywać tylko jedna osoba,
  • osoby towarzyszące nie mogą wejść na salę razem z klientem, nie dotyczy to osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka migowego, pełnomocników lub rodzica z dzieckiem,
  • zarówno klientów, jak i pracowników NFZ obowiązuje reżim sanitarny,
  • nad płynnością obsługi i zachowaniem obostrzeń sanitarnych na sali czuwa Koordynator, który jest pracownikiem Funduszu.

Adresy WOW NFZ, Delegatur i Punktów Obsługi Klienta oraz godziny otwarcia znajdziesz TUTAJ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158