WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Start Page - Kolumna Pacjent (linki)

Artykuł nr: 15745 z dnia 04 czerwca 2021Drukuj

Praca Sal Obsługi Klientów

Od 7 czerwca wznawiają pracę sale obslugi klientów w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Będzie w nich można m.in. potwierdzić Profil Zaufany, załatwić sprawę dotyczącą wyrobów medycznych lub uzyskać podstawowe informacje w sprawach związanych z działalnością NFZ.

Ze względów bezpieczeństwa nadal zalecamy kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty, a także korzystanie ze skrzynek przy wejściu do sali obsługi, w których można zostawić pisma, skargi i wnioski, bez konieczności wchodzenia do budynku.

Przypominamy środki bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wizyty w Oddziale:

  • Na sali obsługi może przebywać maksymalnie tylu klientów, ile jest dostępnych miejsc w poczekalni,

  • Na salę są wpuszczane wyłącznie osoby, które mają usta i nos zakryte przy pomocy maseczki oraz zdezynfekują ręce.

  • Klienci są wpuszczani pojedynczo, w zależności od dostępności stanowiska, przy którym można załatwić daną sprawę,

  • Przy stanowisku może przebywać tylko jedna osoba,

  • Osoby towarzyszące nie mogą wejść na salę razem z klientem. Nie dotyczy to osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka migowego, pełnomocników lub rodzica z dzieckiem,

  • Zarówno klientów, jak i pracowników NFZ obowiązują nakazy sanitarne,

  • Nad płynnością obsługi i zachowaniem obostrzeń sanitarnych na sali czuwa Koordynator, który jest pracownikiem Funduszu.

 

TUTAJ SPRAWDZISZ ADRESY I GODZINY OTWARCIA SAL OBSŁUGI KLIENTÓW

 

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158