WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 15738 z dnia 29 maja 2020Drukuj

Komunikat dotyczący zapewnienia doraźnych świadczeń stomatologicznych w związku z przeciwdziałaniem COVID–19

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 8 kwietnia 2020 roku (TREŚĆ i AKTUALIZACJA KOMUNIKATU) Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu informuje, iż od dnia 1 czerwca 2020 roku w przypadku doraźnych świadczeń stomatologicznych dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 udzielanych przez podmiot realizujący świadczenia stomatologiczne - UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGII I MEDYCYNY SPECJALISTYCZNEJ SP. Z O.O. przy ul. Bukowskiej 70 w Poznaniu następuje zmiana w harmonogramie czasu pracy: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, w godzinach 10:00 - 18:00 (telefon kontaktowy: 787 780 177). Dodatkowo - w godzinach 10:00-18:00 w dni robocze za pośrednictwem platformy CSIOZ uzyskać można pomoc lekarską w formie teleporady.

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158