WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty Prasowe

Artykuł nr: 15718 z dnia 15 maja 2020Drukuj

Pierwszy w Wielkopolsce oddział dla pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi

Pierwszy w Wielkopolsce oddział leczenia zaburzeń nerwicowych powstał w gnieźnieńskiej „Dziekance”. Od maja pomoc znajdują tu dorośli pacjenci, którzy potrzebują terapii w warunkach oddziału całodobowego.

- Widząc potrzebę tego rodzaju leczenia w Wielkopolsce ogłosiliśmy postępowanie konkursowe – mówi Agnieszka Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. – Dobrze, że zgłosiła się placówka, która podjęła się tego zadania.

Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie liczy 30 łóżek. Pomoc znajdą tu dorośli pacjenci z różnymi schorzeniami, takimi jak m. in. fobie, zaburzenia lękowe, lękowo-depresyjne, nerwice natręctw, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia dysocjacyjne i osobowości.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158