WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 15717 z dnia 15 maja 2020Drukuj

Komunikat dotyczący zapewnienia doraźnych świadczeń stomatologicznych w związku z przeciwdziałaniem COVID–19

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 8 kwietnia 2020 roku (TREŚĆ i AKTUALIZACJA KOMUNIKATU) Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu informuje, iż od dnia 18 maja 2020 roku  doraźne świadczenia stomatologiczne dla pacjentów, u których stwierdzono zachorowanie na chorobę wywołaną  wirusem SARS-CoV-2 udzielane są w DENTOBUSIE, który stacjonuje na terenie WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. JÓZEFA STRUSIA Z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU przy ul. Szwajcarskiej 3, w Poznaniu we wtorki i w piątki w godzinach 10:00 - 18:00 (telefon kontaktowy: 796 536 742; 515 196 054).

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158