WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty

Artykuł nr: 15702 z dnia 22 kwietnia 2020Drukuj

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w kwietniu, maju, czerwcu 2020r.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI NA DOBROWOLNE
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
W KWIETNIU, MAJU, CZERWCU  2020R.

Obwieszczenie

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 20 kwietnia  2020r.

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze

przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym  kwartale 2020 r.

 

W związku z art. 5 pkt 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1373, z późn. zm.) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w PIERWSZYM  kwartale 2020 r. wyniosło 5367,68  zł.

Miesięczna składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne (9% podstawy wymiaru składki) w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec  2020r. roku wynosi 483,09  zł.

 

 

źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158