WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty Prasowe

Artykuł nr: 15700 z dnia 20 kwietnia 2020Drukuj

Dodatkowe miliony na zapobieganie i zwalczanie Covid-19

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje dodatkowe pieniądze podmiotom realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. Na podstawie wstępnych obliczeń, do wielkopolskich placówek trafi prawie 13 milionów złotych z tytułu tych zadań realizowanych w marcu 2020 roku.

Placówki, które otrzymują dodatkowe pieniądze to podmioty wpisane do wykazu utworzonego zgodnie z zapisami specustawy z 2 marca 2020 roku. Znajdują się w nim zarówno szpitale jednoprofilowe oraz oddziały zakaźne, jak i inne oddziały dedykowane pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem Sars-Cov-2 oraz firmy zajmujące się transportem sanitarnym, izolatoria, stacje dializ, poradnie stomatologiczne i inne.

Największa kwota w Wielkopolsce trafiła do Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu, który na czas epidemii został przekształcony w szpital jednoprofilowy. Za gotowość do zajmowania się pacjentami z Covid-19 w marcu placówka otrzymała dodatkowe ok. 9,7 milionów złotych. Są to pieniądze wypłacane obok kwoty stanowiącej dotychczasowy ryczałt placówki.

Podmioty zajmujące się transportem sanitarnym wystawiły w marcu rachunki na kwotę 176 tys. zł, które zostały już opłacone przez NFZ, w sumie za transport w marcu spodziewamy się faktur na kwotę 325 tys. zł.

Faktury dotyczące zapobiegania i zwalczania Covid-19 wypłacane są przez wielkopolski NFZ tak szybko, jak to możliwe. Ponad 10 milionów złotych już trafiło na konta podmiotów realizujących te świadczenia. Fundusz czeka jeszcze na faktury od szpitali za zrealizowane hospitalizacje oraz od podmiotów realizujących transporty za zrealizowane świadczenia oraz za gotowość. Dotychczasowe kwoty dotyczą w zdecydowanej większości wypłat za stan gotowowści.

 

 

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158