WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych

Artykuł archiwalny nr: 15694 z dnia 10 kwietnia 2020Drukuj

Przetarg nieograniczony na dostarczenie pakietu serwisowego oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych dla WOW NFZ – ZP.261.4.2020 [A]

Przetarg nieograniczony na dostarczenie pakietu serwisowego oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych (centralnego systemu archiwizacji danych) dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – ZP.261.4.2020

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158