WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Recepty numerowane

Link do strony logowania Systemu Numerowania Recept Lekarskich.

Artykuł nr: 15687 z dnia 03 kwietnia 2020Drukuj

Informacja o możliwości składania wniosków o dostęp do portalu SNRL i uzyskanie uprawnień do wyst. recept refundowanych za pomocą platformy ePUAP

Wydział Gospodarki Lekami WOW NFZ przypomina, o możliwości składania wniosków o dostęp do portalu NFZ dla pracowników medycznych oraz wniosków o uzyskanie uprawnień do pobierania numerów recept drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w formie skanów na następujący adres:

e-PUAP: /idx5f1v45b/SkrytkaESP

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju zachęcamy do korzystania z takiej formy składania wniosków.

 

Wydział Gospodarki Lekami

tel. 61 658 04 95; 61 658 04 21; 61 850 61 84

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158