WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 15685 z dnia 02 kwietnia 2020Drukuj

Komunikat dotyczący zawieszenia prowadzonych w WOW NFZ postępowań konkursowych w związku z ogłoszonym stanem epidemii

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2020 r. art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 567), zgodnie z którym „Konkursy ofert i rokowania, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), wszczęte i niezakończone przed dniem ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zostają od tego dnia zawieszone i zostają wznowione po odwołaniu danego stanu, jeżeli wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w konkursie lub w rokowaniach, potwierdzą ich ważność w terminie określonym przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia”, Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2020 r. zawiesza prowadzone dotychczas wymienione poniżej postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

I  W rodzaju leczenie szpitalne:

 • 15-20-000096/SZP/03/1/03.4611.032.02/01 na obszarze: grupa powiatów PILSKO-POZNAŃSKI [359]
 • 15-20-000097/SZP/03/1/03.4611.032.02/01 na obszarze: grupa POWIATÓW KALISKI-KONIŃSKI-LESZCZYŃSKI [360]

 

II W rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne:

 • 15-20-000075/AOS/02/3/02.7250.072.02/01 na obszarze: powiat POZNAŃ [3064]
 • 15-20-000076/AOS/02/3/02.7250.072.02/01 na obszarze: grupa powiatów SUBREGION POZNAŃSKI - RM [353]

 

III   W rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 15-20-000078/AOS/02/1/02.1050.001.02/01 na obszarze: powiat MIĘDZYCHODZKI [3014]
 • 15-20-000079/AOS/02/1/02.1100.001.02/01 na obszarze: powiat NOWOTOMYSKI [3015]
 • 15-20-000081/AOS/02/1/02.1200.001.02/01 na obszarze: powiat PILSKI [3019]
 • 15-20-000083/AOS/02/1/02.1450.001.02/01 na obszarze: grupa gmin PLESZEWSKI BEZ PLESZEWA [336]
 • 15-20-000087/AOS/02/1/02.1584.001.02/01 na obszarze: grupa powiatów SUBREGION LESZCZYŃSKI, KALISKI, PILSKI, KONIŃSKI [298]
 • 15-20-000094/AOS/02/1/02.1640.001.02/01 na obszarze: grupa gmin GNIEŹNIEŃSKI BEZ GNIEZNA [335]

 

Jednocześnie tut. Oddział Funduszu informuje, że wznowienie ww. postępowań będzie możliwe po odwołaniu stanu epidemii, jeżeli wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w konkursie, potwierdzą ich ważność w terminie określonym przez WOW NFZ.

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158