WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

eWUŚ - Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców

Artykuł nr: 15668 z dnia 25 marca 2020Drukuj

Komunikat dla twórców oprogramowania

W związku z wprowadzeniem w systemie eWUŚ funkcjonalności przekazywania informacji dotyczącej objęcia kwarantanną osoby weryfikowanej zostanie włączona obsługa komunikatu sprawdzenia statusu uprawnień do świadczeń  eWUŚ w wersji v5, która  będzie funkcjonować równolegle z obecnie obowiązującą  wersją v3  komunikatu.

 • Dla formatu odpowiedzi w wersji 3 - https://ewus.nfz.gov.pl/ws/broker/ewus/status_cwu/v3 opcjonalna informacja o objęciu kwarantanną zostanie dodana do istniejącego pola z nazwiskiem świadczeniobiorcy zgodnie z poniższym schematem:

- nazwisko świadczeniobiorcy zostanie poprzedzone ciągiem znaków [KW-DDMM], gdzie:

 • KW – oznaczenie kwarantanny
 • DD – dzień zakończenia kwarantanny
 • MM –miesiąc zakończenia kwarantanny

 

 • Dla formatu odpowiedzi w wersji 5 - https://ewus.nfz.gov.pl/ws/broker/ewus/status_cwu/v5 informacja o objęciu kwarantanną zawarta jest we wprowadzonym uniwersalnym elemencie prezentującym informacje dodatkowe związane z osobą weryfikowaną w eWUŚ , jako listę elementów z następującymi atrybutami: poziom, kod, wartość. Dla przypadku objęcia kwarantanną wartości elementu dodatkowego przyjmą następującą postać:
  • poziom – O (ostrzeżenie)
  • kod – KWARANTANNA-COVID19
  • wartosc – Pacjent objęty kwarantanną do dnia DD.MM.RRRR

 

Publikujemy dokumentację do obsługi komunikatu sprawdzenia statusu uprawnień do świadczeń  eWUŚ, która ulega zmianie:

- w wersji 3

- w wersji 5

źródło: Centrala NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158