WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty

Artykuł nr: 15632 z dnia 12 marca 2020Drukuj

EKUZ, zlecenie na wyroby medyczne, wniosek - załatw sprawę korespondencyjnie

SZANOWNI PAŃSTWO,

W trosce o bezpieczeństwo interesantów, aby ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wywoływanej przez koronawirusa choroby COVID-19,  zachęcamy do ograniczenia osobistych wizyt w placówkach Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Usługi oferowane przez Fundusz mogą być zrealizowane korespondencyjnie.

Zapewniamy, że przekazane nam sprawy zostaną załatwione rzetelnie i niezwłocznie, a dokumenty odesłane pocztą!

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Wniosek o EKUZ można pobrać ze strony internetowej

http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/2181/

Wniosek o EKUZ wyślij:

EKUZ zostanie przesłany do domu lub pod inny wskazany we wniosku adres.

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

Zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny (o ile lekarz sam go nie zatwierdził do realizacji) wyślij tradycyjną pocztą http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/15206/

Odeślemy je pod wskazany adres. 

LECZENIE UZDROWISKOWE

Skierowanie do uzdrowiska (jeśli lekarz sam go nie wysłał) wyślij tradycyjną pocztą.

 http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/15206/

Wszelkie sprawy związane z kierowaniem na leczenie uzdrowiskowe nie wymagają osobistego zaangażowania pacjenta – są załatwiane wyłącznie korespondencyjnie; etap załatwiania skierowania można śledzić w przeglądarce internetowej

http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/12125/

UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE

Wniosek o zawarcie lub rozwiązanie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/13467/

wyślij tradycyjną pocztą http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/15206/

lub e-mailem kancelaria@nfz-poznan.pl

UBEZPIECZENIE W NFZ

Wniosek o weryfikację statusu ubezpieczenia zdrowotnego (EWUŚ)- wyślij pocztą tradycyjną lub e- mailem (skan) kancelaria@nfz-poznan.pl

Wnioski i pytania dotyczące okresów i zasad ubezpieczenia zdrowotnego-  wyślij pocztą tradycyjna lub e- mailem (skan) kancelaria@nfz-poznan.pl

SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW   

Skargę lub wniosek http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/15207/  można przekazać  

  • tradycyjną pocztą, na adres  WOW NFZ 60-309 Poznań, ul. Grunwaldzka 158
  • przesłać faxem 61 658 04 16
  • ePUAP-em
  • e-mailem:  kancelaria@nfz-poznan.pl

WNIOSKI UNIJNE

Wniosek o wydanie formularza S1 wyślij tradycyjną pocztą

Oświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej wyślij tradycyjną pocztą

Wzory formularzy znajdują się w zakładce: Dla Pacjenta – leczenie poza granicami kraju.

Kontakt z Wydziałem Współpracy Międzynarodowej: dwm@nfz-poznan.pl

 ZWROT KOSZTÓW LECZENIA POZA GRANICAMI KRAJU  

Wniosek o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, będących świadczeniami gwarantowanymi, udzielonych na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE -  na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach wyślij tradycyjną pocztą

Wniosek o refundację poniesionych kosztów leczenia w innym państwie członkowskim UE/EFTA wyślij tradycyjną pocztą

Wzory formularzy znajdują się w zakładce: Dla Pacjenta – leczenie poza granicami kraju.

Kontakt z Wydziałem Współpracy Międzynarodowej: dwm@nfz-poznan.pl

 

Zapraszamy do korzystania z kontaktu korespondencyjnego!

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158