WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 15621 z dnia 06 marca 2020Drukuj

Komunikat w sprawie Zintegrowanego Informatora Pacjenta

W związku w wejściem w życie art. 5 pkt. 28 oraz art. 27 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem rozwiązań na obszarze e-zdrowia, tj. z dnia 30 września 2019 r. Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, iż nowe konta w systemie Zintegrowany Informator Pacjenta (dalej: ZIP) nie mogą być tworzone. Osoby, które przed 30 września 2019 r. uzyskały dane dostępowe do ZIP (tj. nazwę użytkownika i hasło), mogą wykorzystywać je wyłącznie w celu uzyskania dostępu do Internetowego Konta Pacjenta (dalej IKP).

Ponadto informujemy, iż  stopniowe „wygaszanie ZIP” odbywać się będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

  1. do 30 czerwca 2020 r. ważność zachowują dotychczas założone konta ZIP i do tego czasu można z nich korzystać na dotychczasowych zasadach;
  2. po 30 czerwca 2020 r. dane dostępowe do ZIP (tj. nazwa użytkownika i hasło), będą mogły być wykorzystane w celu uzyskania dostępu do IKP bez ograniczeń czasowych.

źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158