WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 15620 z dnia 05 marca 2020Drukuj

Komunikat dla pacjentów, korzystających z usług medycznych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna - dermatologia i wenerologia w Lesznie

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna- świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii w Lesznie ul. 17 Stycznia 50

W związku z zaprzestaniem z dniem 29.02.2020 realizacji świadczeń w ramach umowy zawartej ze świadczeniodawcą udzielającym usług medycznych w Lesznie ul. 17 Stycznia 50 w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczeń dermatologii i wenerologii, Wielkopolski Oddział Funduszu informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, które znajdują się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

Wykaz placówek leczniczych :

 L.p

Nazwa Świadczeniodawcy

Adres miejsca udzielania świadczeń

Telefon

1

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Leszczyńskie Centrum Medyczne "Ventriculus" Spółka Z O.O.

64-100 Leszno

ul. Słowiańska 41

65 520 65 80

2

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczne Centrum Medyczne Vigor Med

64-100 Leszno

ul. Kiepury 12

65 529 29 29

3

Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne

64-000 Kościan

ul. Nacławska 15

65 512 02 20

4

Gabinety Lekarskie Medicor

64-000 Kościan

ul. Bączkowskiego 3


65 511 03 30

5

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia Dermatologiczna "Derma - Med"

64-000 Kościan

ul. Bączkowskiego 3

65 512 24 15

6

Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej "Poradnie Lekarskie"

63-800 Gostyń

ul. Przy Dworcu 4

65 572 01 24

7

Panmed Piotr Skrobański, Anna Garstka-Skrobańska Spółka Jawna

63-800 Gostyń

ul. Przy Dworcu 8a

65 572 29 75

8

Przychodnia Lekarska "Rawmed" Sp. z o.o.

63-900 Rawicz

ul. Piłsudskiego 3

65 546 12 91

9

NZOZ "Ewmed" Centrum Dermatologii, Alergologii i Medycyny Estetycznej

64-200 Wolsztyn

ul. 5 stycznia 44

502 255 034

10

Przychodnia Specjalistyczno - Diagnostyczna "Centrum Medyczne" Maria Leśniczak i Iwona Zys Spółka Cywilna

64-200 Wolsztyn

ul. Dworcowa 3

68 347 29 18

11

Specjalistyczna Praktyka Dermatologiczna Małgorzata Bucikiewicz

64-200 Wolsztyn

ul. Wodna 6

68 347 11 10

Oddział pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

Podstawa prawna

(Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, ze zm.))

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wielkopolski OW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158