WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dentobus - mobilny gabinet stomatologiczny dla dzieci i młodzieży

Artykuł nr: 15593 z dnia 27 lutego 2020Drukuj

HARMONOGRAM POSTOJU DENTOBUSU W DNIACH OD 2 DO 13 MARCA 2020 ROKU

Na podstawie informacji otrzymanych od Świadczeniodawcy informujemy, że w dniach 9-13 marca 2020 roku świadczenia w dentobusie nie będą udzielane.

Na podstawie informacji otrzymanych od Świadczeniodawcy informujemy, że w dniach 3-6 marca 2020 roku świadczenia w dentobusie nie będą udzielane.

Na podstawie informacji otrzymanych od Świadczeniodawcy informujemy, że w dniu 2 oraz od 3 do 6 marca dentobus nie będzie udzielał usług.

 

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158