WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Sprostowania i wyjaśnienia

Artykuł nr: 15580 z dnia 21 lutego 2020Drukuj

Informacja do artykułu opublikowanego w Monitorze Wielkopolskim nr 2 (luty 2020) 14 lutego br. pt.: „Kogo winić za kłopoty szpitali”.

W artykule poświęconym szpitalom, których organem prowadzącym jest marszałek województwa wielkopolskiego, między innymi cytuje się wypowiedź Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, pani Marzeny Wodzińskiej, zawierającą nieprawdziwe informacje: „środki dla szpitali, jak również wycena procedur medycznych od lat pozostają na niezmienionym poziomie, (…)”

W trosce o rzetelną informację na temat środków finansowych, które Wielkopolski Oddział NFZ przeznacza na leczenie pacjentów, informujemy że:

Nakłady Wielkopolskiego OW NFZ na leczenie pacjentów - również w szpitalach kierowanych przez marszałka województwa (pod tekstem, w tabeli ujęto wszystkie szpitale w Wielkopolsce, dla których organem prowadzącym jest marszałek województwa wielkopolskiego) – od lat stale rosną. Co ważne, każdy z tych szpitali odnotował w ostatnich dwóch latach wzrost budżetu ze środków NFZ, który wynika zarówno ze zwiększenia wartości wycen procedur w ryczałcie i poza nim, jak i większej liczby wykonanych usług dla pacjentów.

W ubiegłym roku kilka razy wzrastały wyceny różnych procedur. Pierwsza korzystna dla szpitali zmiana dotyczyła wyceny w chirurgii ogólnej i chorobach wewnętrznych – wzrost wyceny o 6%, a dodatkowo kilka grup – np. ostra niewydolność nerek, czy stopa cukrzycowa – wzrosły o 15%.  Z kolei wartości niektórych procedur, niewymagających leczenia chirurgicznego i dedykowanych osobom powyżej 65 roku życia, takich jak: choroby wyrostka robaczkowego, żołądka i dwunastnicy, czy dychawica oskrzelowa – wzrosły o 10%. Kolejne podwyżki dotyczyły wyceny zabiegów dedykowanych dzieciom, np. w leczeniu zabiegowym chorób dzieci o 10% lub 20% - w zależności od wieku dziecka. Wspomnieć także należy o 2% wzroście wartości procedur z zakresu chirurgii, które wykonuje się w szpitalach I i II stopnia zabezpieczenia, takich jak np.: leczenie operacyjne zakrzepowego zapalenia żył, operacje żylaków, czy przepuklin brzusznych. Wzrosła także wycena świadczeń toksykologicznych o 10%. To tylko część korzystanych zmian w wycenach procedur, które przełożyły się na wyższe wartości umów szpitali z WOW NFZ, a co bardzo ważne: jeśli zmiana wchodziła w życie w trakcie roku – wzrost wycen obwiązywał wstecz od 1 stycznia, co oznacza, że korygowano sprawozdane już do Funduszu świadczenia o nowe wskaźniki.

Zwiększane są także wartości umów ze szpitalami na leczenie pacjentów. Wystarczy spojrzeć na ostatnie dwa lata: pod koniec 2019 roku wartość ryczałtu przeznaczonego na leczenie pacjentów w w/w szpitalach wynosiła ponad pół miliarda złotych, dokładnie: 533 969 524,00 złotych, rok wcześniej – w 2018 roku - 501 502 285,00 zł, co daje wzrost o prawie 32,5 mln złotych (6,5%). Największy wzrost ryczałtu (12,4%) odnotował w tym czasie - Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny SPZOZ w Śremie. Jeszcze większy wzrost nakładów zauważa się, analizując łączne budżety szpitali, zawierające w/w ryczałt oraz inne umowy na leczenie pacjentów zawarte z NFZ. W latach 2017 – 2019 łącznie wzrosły one o ponad 15% z kwoty 1 038 219 678,86 zł w 2017 roku do 1 196 840 347,86 zł (po aneksach) w 2019 roku. Różnica wynosi ponad 158,5 mln złotych, co daje w/w ponad 15% wzrostu.

Wspomnieć tutaj należy, że mimo zwiększania nakładów na leczenie w szpitalach „marszałkowskich”, część środków nie jest wykorzystywana przez te placówki. Jako przykład podać można Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, który z własnej inicjatywy przystąpił do realizowania programu „Kompleksowej Opieki po zawale mięśnia Sercowego” (KOS-zawał, będący całościowym programem opieki i rehabilitacji kardiologicznej dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego), zamykając 2019 rok niewykonaniem na ponad 280 tysięcy zł w tym zakresie i nie rozliczając ani jednego pacjenta zarówno w ub. roku (umowa obowiązywała od 1.10.2019 r.), jak i styczniu br. Część pozostałych placówek również wykazuje w ostatnich latach niewykonania w niektórych zakresach usług. Analizując wykonanie ryczałtów w całym roku 2018 (wg. bieżących danych) dwa szpitale nie wykorzystały swoich ryczałtów przeznaczonych na leczenie pacjentów: Wojewódzki Szpital Zespolony Koninie kwoty prawie 3 mln złotych i Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu - prawie 3,3 mln zł. Drugi z tych szpitali, także w 2019 roku, nie wykonał wartości umowy (ryczałtu) na kwotę ponad 3 mln złotych.

Zestawienie zmian w wartościach umów szpitali „marszałkowskich” w latach 2017-2019:

 

 

Rok

 

   

Nazwa świadczeniodawcy

Miejscowość

2017 (koniec roku)

2019 (koniec roku)

2019-2017

2019/2017

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. DR ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIE

KONIN

159 328 598,18

172 874 966,91

13 546 368,73

8,5%

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

POZNAŃ-STARE MIASTO

224 827 218,46

262 286 120,73

37 458 902,27

16,7%

WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚREMIE

ŚREM

15 604 552,22

17 183 087,80

1 578 535,58

10,1%

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

POZNAŃ-JEŻYCE

162 643 716,03

200 254 864,76

37 611 148,73

23,1%

WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH "DZIEKANKA" IM. ALEKSANDRA PIOTROWSKIEGO W GNIEŹNIE

GNIEZNO

53 704 570,93

56 750 651,89

3 046 080,96

5,7%

WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII IM. EUGENII I JANUSZA ZEYLANDÓW

POZNAŃ-JEŻYCE

82 446 105,25

101 525 812,16

19 079 706,91

23,1%

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W WOLICY K.KALISZA

GODZIESZE MAŁE

12 737 411,21

14 745 008,84

2 007 597,63

15,8%

SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU

POZNAŃ-STARE MIASTO

95 611 350,61

100 237 089,18

4 625 738,57

4,8%

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE

LESZNO

93 896 621,88

110 604 221,37

16 707 599,49

17,8%

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU

KALISZ

137 419 534,10

160 378 524,22

22 958 990,12

16,7%

 

 

1 038 219 678,86

1 196 840 347,86

158 620 669,00

15,3%

 

Zwiększanie nakładów oraz wzrosty wycen procedur to tylko część zmian, z których szpitale mogły skorzystać. Wspomnieć należy także o zniesieniu limitów na wykonywanie operacji zaćmy, badań tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego. Dwa szpitale „marszałkowskie” w Lesznie i Kaliszu po raz pierwszy uzyskały umowy na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego dla pacjentów poza szpitalnych (czyli w trybie ambulatoryjnym, na skierowanie).

 Wielkopolski OW NFZ na bieżąco monitoruje wykonanie umów wszystkich placówek, z którymi zawiera umowy na leczenie pacjentów, w tym również tych, dla których organem prowadzącym jest marszałek województwa wielkopolskiego, a mając na uwadze dobro i zdrowie Wielkopolan tak zarządza powierzonymi mu środkami finansowymi, aby zwiększać dostęp do usług medycznych, czego dowodem są między innymi stale rosnące wartości umów szpitali.

W niniejszej informacji Oddział nie odnosi się do innych wątków, w szczególności do pozostającego poza kompetencjami płatnika nadzoru nad placówkami, a jedynie do przytoczonego na początku, zawierającego nieprawdziwe informacje, cytatu Pani Marszałek.

Biuro Prasowe WOW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158