WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 15534 z dnia 05 lutego 2020Drukuj

Komunikat w sprawie wniosku o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2020

Dotyczy: terminu składania wniosku o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego

W związku z opublikowanym w dniu 22 stycznia 2020 roku zaproszeniem do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego na rok 2020, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż termin złożenia wniosku dla wnioskodawcy ubiegającego się o zawarcie umowy na rok 2020 wyznacza się na dzień 07.02.2020 r.

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158