WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dentobus - mobilny gabinet stomatologiczny dla dzieci i młodzieży

Artykuł nr: 15524 z dnia 31 stycznia 2020Drukuj

HARMONOGRAM POSTOJU DENTOBUSU W DNIACH OD 10 DO 28 LUTEGO 2020 ROKU

Wielkopolski OW NFZ informuje, że w dniach od 3 do 7 lutego 2020 roku świadczenia udzielane w dentobusie nie będą realizowane z powodu urlopu.

Wielkopolski OW NFZ informuje, że w dniu 10 lutego 2020 roku świadczenia udzielane w dentobusie nie będą realizowane.

Wielkopolski OW NFZ informuje, że w dniu 14 lutego 2020 roku świadczenia udzielane w dentobusie nie będą realizowane z powodu urlopu świadczeniodawcy.

Wielkopolski OW NFZ informuje, że w dniu 19 lutego 2020 roku świadczenia udzielane w dentobusie będą realizowane w Zespole Szkoł Ogólnokształcących przy ul. Poniatowskiego 7 w Wolsztynie, w godzinach od 9 do 15.

Wielkopolski OW NFZ informuje, że w dniu 26 lutego 2020 roku świadczenia udzielane w dentobusie będą realizowane w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zasutowie przy ul. Kwiatowej 5, w godzinach od 9 do 15.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Świadczeniodawcy, Wielkopolski OW NFZ informuje, że w dniu 28 lutego 2020 roku świadczenia udzielane w dentobusie nie będą realizowane.

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158